Utveckling genom musik

Låt med mig

Projektet

“Låt med mig” är ett treårigt Arvsfondsprojekt där Kulturens är projektägare. Projektets syfte är att ge ungdomar med kognitiva funktionsskillnader tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom musikskapande.

Mål

Tanken är att projektet ska göra målgruppen mer synlig för en bred allmänhet samtidigt som det ska bidra till att stärka deltagarnas kontakt med varandra och det omkringliggande samhället.

Informationsfilm

Vad är Låt med mig?

GÅ MED I PROJEKTET

Är din skola intresserad av att gå med? Kontakta oss så berättar vi mer.

Konserter

Inga konserter för tillfället
några av våra

Artister

Kontakta oss

11 + 10 =