Utveckling genom musik

Låt med mig

Projektet

”Låt med mig” är ett treårigt Arvsfondsprojekt där Kulturens är
projektägare.
Projektets syfte är att ge ungdomar med kognitiva funktionsskillnader tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom musikskapande. Musiken har en förmåga att lyfta fram helt nya sidor och förmågor hos ungdomarna.

I projektet ges deltagarna möjlighet att göra sina röster hörda utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. Målgruppen är själva med och utformar projektet och det tas stor hänsyns till de behov som finns hos deltagarna.
Med musiken som redskap lyfts ungdomarnas röster för att på en samhällsnivå lyfta frågor som rör delaktighet, inkludering och alla människors lika värde och rätt.

Under projektets första år har fokus varit arbetet med låttexterna, andra året ligger fokus på videoinspelning och tredje året ägnas åt att framföra låtarna i olika sammanhang.

Målgruppen har inledningsvis varit skolor men projektet skulle även kunna tillämpas i exempelvis daglig verksamhet. Om ni är intresserade av att delta så kontakta oss gärna så att vi kan diskutera vilket upplägg som kan passa er.

Informationsfilm

Låt med mig

PRESENTATIONER

Deltagare och lärare om projektet

PRESS

Låt med mig i pressen

Kontakta oss

5 + 9 =