elever berättar om sin resa

Avslutning

DETTA KAN NI OCKSÅ GÖRA
 

Ta in låtarna i Estetisk verksamhet/bild. Måla ett omslag till låtarna.

Skriv en liten presentation om låtskrivarna som ni kombinerar med omslagsbilden. Gör ett litet vernis­sage med omslagsmålningarna.

Jobba ämnesöverskridande. Skriv en låttext under engelskalektionen eller en text som faller in under

exempelvis verklighetsuppfattning eller matematik.

Skriv sagor eller dikter med hjälp av dessa metoderna.

Var inte rädd för att testa, anpassa och utveckla meto­derna. De metoder vi presenterat här är de vi använt oss av i detta projekt, men de är liksom låtarna, ett levande material.

REFERENSER

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. 2. utg. Stockholm: Natur och kultur.

Bell, A. P. (2008). The Heart of the Matter: Compo- sing Music with an Adolescent with Special Needs. USA: University of Illinois at Urbana­Champaign.

Darrow, A­A. (2017). Meaningful Collaboration
in the Inclusive Music Classroom: Students with Severe Intellectual Disabilities.
Florida: Florida State University.

Frelin, A. (2010). Teachers’ relational practices and professionality. Svenska. Diss. Uppsala: Uppsala universitet.

Jederlund, U. (2011). Musik och språk – ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Stockholm: Liber AB.

Lundkvist, G. (2003). När tålamodsburken rinner över – om att ritprata. Umeå: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Låt med mig. (2019). www.latmedmig.com

Portowitz, A. (2007). MISC-MUSIC: A Music Program to Enhance Cognitive Processing among Children with Learning Difficulties. Israel: Bar­Ilan University.

Skolverket. (2012). Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Stockholm: Elanders Sverige AB.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2012). Ritade tecken – För dem som behöver kommunicera med stöd av tecken. Kalmar: Lenanders Grafiska AB.

Sthen. E. (2005). Delaktighet eller utanförskap. Upp- levd delaktighet i olika livssituationer bland unga vuxna med funktionshinder. Stockholm: Stockholms läns landsting. Handikapp & Habilitering.

Kontakta oss

14 + 10 =