Utveckling genom musik

Introduktion

FÖRORD

Mitt namn är Sonja Skibdahl och jag är musiker, speciallärare samt projektledare för Låt med mig. Jag vill tacka Arvsfonden, Kulturens Bildningsverksam­het, Nytida Kung Saga Gymnasium, Valdemarsro Gymnasium, Sockerbruksskolan, Rönnbäcksskolan och alla kollegor och medverkande. Tillsammans med er har detta varit en fantastisk resa. Tack för tips och feedback på låtskrivarmetoderna från både deltagare och personal under projektets gång. Tack till alla!

METODMATERIAL LÅT MED MIG


Vårt metodmaterial är tänkt att vara ett hjälp­ medel för dig som vill skapa låtar tillsammans med dina elever, deltagare i daglig verksamhet eller i en studiecirkel som riktar sig till personer med kognitiva funktionsvariationer. Metoden handlar i första hand om att inkludera alla, om att lära känna eleverna/del­tagarna och utgå från deras intressen. Alla kan göra val när möjligheterna till det ges. Hur anpassar och förtydligar vi vår kommunikation med eleverna? Tar vi ibland för givet vad (vi tror att) de kommer att välja och därför gör val åt dem?

Tre olika metoder för att skriva låttexter kommer att beskrivas. Du kommer även att få tips på hur man kan arbeta med melodi­skapande.

Förutom denna skrift har vi skapat ett visuellt material till varje metod samt en melodibank med färdiga melodier som du kan använda dig av. De finner du på vår hemsida www.latmedmig.com. Vilken metod fungerar bäst i er verksamhet? Kanske en av dem, eller alla tre? Lycka till!

LÅT MED MIG

”Låt med mig” är ett treårigt Arvsfondsprojekt där Kulturens Bildningsverksamhet är projekt­
ägare. Projektets syfte är att ge ungdomar med kog­nitiva funktionsvariationer tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom musikskapande. I projektet får deltagarna möjlighet att göra sina röster hörda utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. Målgruppen är själv med och utformar projektet och det tas stor hänsyn till de behov som finns hos deltagarna. Tre gymnasiesärskolor och en grundsärskola har medver­kat i projektet. I metodskriften använder vi oss därför av ordet elever – istället för deltagare – även om meto­den mycket väl kan användas i andra sammanhang än i utbildningar.

I skolmiljön kan det vara bra att koordinera låtskapandet med det övriga skolarbetet. I projektet Låt med mig har vi i projektteamet tillsammans med skolpersonal hjälpts åt att skapa låtar som sedan har arrangerats, spelats in och mixats för publicering. I nästa steg har det filmats musikvideos, med hand­ lingar utifrån elevernas egna önskemål. Eleverna har även framfört låtarna live på fantastiska konserter.

 

Kontakta oss

10 + 2 =