enskilt eller i grupp med turordning

Metod 1 – Skapa i nuet

PRAKTISKA FÖRBEREDELSER

Laminera två papper, klistra en lång kardborre­remsa på ett av pappren och en cirkel med kardborrebitar på det andra. Antalet beror på hur många valmöjligheter åt gången som lämpar sig för just den eleven. Du kan börja med två eller tre bilder och därefter lägga till fler. Tänk på att ordningsföljden på bilderna, som eleven ser, kan påverka valet mer än bilden i sig. Vissa elever väljer exempelvis alltid bilden som ligger sist. Därför kan det vara bra att ha bilderna i en cirkel på ”välja­tavlan”. Välj ut bilder utifrån elevens intressen, laminera dem och fäst bilderna till första versen på ”välja­tavlan”. Exempelvis, en elev som gillar djur, basera er låt på det. En elev som gillar tåg, basera er låt på det. Till vers två byts bilderna ut, de nya fästs på tavlan, och så vidare. Jobbar ni med teman? Få in det i låten, exempelvis tema känslor, vatten eller årstider. Vill ni få in matematik/verklighetsuppfatt­ning, få in det i handlingen, exempelvis ”Hur många popcorn äter hunden?”. Under låtens gång fästes den valda bilden på pappret med remsan, så att bilderna följer varandra i ordningsföljd, och eleven kan följa handlingen i låten.

Denna metod använde vi både enskilt som i grupp. Elever med olika kognitiva och fysiska förmågor deltog i sånggruppen. I tur och ordning valde de bilder till låtens handling. En av eleverna valde genom att ta bilden, placera den på den andra tavlan och säga vad som fanns på bilden, en annan elev genom att peka på bilden, en tredje genom att ta bilden och placera den på den andra tavlan och en fjärde satt med utan att göra aktiva val. När låten var färdig tog vi fram olika rytminstrument. Låten gick på repeat och samtliga deltagare var ak­tiva med ljud och/eller sitt instrument. En elev satt med och lyssnade.

Kontakta oss

2 + 3 =