enskilt

Metod 2 – Intervju

PRAKTISKA FÖRBEREDELSER


Förbered dig med penna och papper och anteckna det som eleven berättar.

1. Sitt ner med eleven. Visa med bilder och text (Se ”Förbered er för musikskapandet”) vad ni skall göra och hur skapandet av er låt kommer att gå till.

2. Lär känna din elev. Vad gillar hen? Vilken typ av musik och vilka instrument gillar eleven? Vilka intressen har hen? Berätta för eleven om dig själv. Lär känna varandra. ”Jag gillar kort­ spel”, vad gillar du?” ”Jag älskar hundar”, vad gillar du för djur?” ”Jag gillar att gå i skogen”, var tycker du om att vara?” Ifall ni jobbar med teman kan du ställa frågor kopplade till temat. T.ex. om ni har tema vatten: ”Vilka djur lever i vattnet?”, ”Varifrån kommer vatten?”, ”Vad kan man göra med vatten?”

3. Skriv ner det som eleven berättar. Skriv ner alla ord och meningar som dyker upp.

4. Till nästa gång ni ses har du skrivit ner me­ningar och ord som eleven har sagt. Till dessa skriver du även ut bilder som symboliserar det som sagts. Exempel: ”Jag gillar glass.” ”På fritiden brukar jag dansa.” ”Min favoritfärg är gul.” Klipp ut meningarna och bilderna var för sig.

5. Nästa gång ni ses läggs materialet (bilderna, orden och meningarna) ut på bordet. Nu har ni bilder, ord och meningar som ni kan börja bygga en låttext på. Eftersom texten baseras på det eleven själv berättat kan hen känna igen sig och se att det är hens egna ord som ligger på bordet.

6. Med hjälp av dessa bilder, meningar och ord kan ni skapa en låttext. Handlingen kan kom­ ma att ta helt oväntade vändningar då kombi­ nationen av bilder­meningar­ord skapar nya associationer. Skriv ner de nya meningarna ni skapar. Nästa gång kommer ni att bygga vidare på dem.

7. Förbered nästa tillfälle genom att skriva ner varje mening som eleven skapat på en egen separat lapp. När ni träffas nästa gång så väljer eleven ordningen på meningarna. Vad skall vara vers och vad skall vara refräng? Här kan eleven även göra ändringar och lägga till något eller ta bort något. Låtskrivande är en levande process och det skall få ta sin tid.

8.  Till nästa gång ni ses har du skrivit ihop meningarna till en sammanhängande text. När ni ses finns det fortfarande möjlighet att fila vidare på texten. Men nu är det även dags att börja tänka på melodin. Här utgår ni än

en gång från elevens intressen. Kanske kan ni skriva en egen melodi? Om inte, ingen fara, använd er av en melodi från vår ”melodibank”.

En av eleverna jag fick lära känna, var till en bör­jan lite blyg och fåordig. Med hjälp av bilder och meningar som togs fram under vårt första samtal föddes sedan fler samtal. Så småningom hade vi många bilder, ord och meningar framför oss, som vi kunde prata om och bygga vårt låttext­skrivande på. Den beskrivna låtskrivnings­processen kan varie­ra i tid. Ibland flödar samtalet och idéerna, ibland krävs det flera samtalstillfällen för att skapa en text som eleven är nöjd med. Det viktiga är att utgå från elevens berättelse och att uppmuntra hen till att skapa sin egen text.

Bell (2008), skriver i sin kvalitativa studie där han jobbade med en 17 ­årig manlig student med Downs syndrom om varför eleven såg sig som en artist. Det var för att forskaren såg honom som en artist. Han såg och behandlade honom som en musiker. Då han spelade så var det på hans villkor. Han spelade vad han ville och så länge han ville. Utmaningen ligger i att finna en väg som effektivt stöttar den musikaliska utvecklingen för ungdomar med specialbehov. Att vi är lyhörda för behoven är av största vikt. Vi måste ta oss an tiden det tar att lära känna våra elever (Bell, 2008).

Kontakta oss

12 + 1 =