föreviga låten

Inspelning av musik

EGNA MELODIER 

Krångla inte till det för mycket. Många låtar skrivs på tre ackord. Utgå även här från elevens önskemål och intressen. Önskar hen en rockig eller lugn låt? Skall låten vara glad eller ledsen? Spela upp ackord i moll och dur, låt eleven välja ackord som hen gillar. Spela sedan upp en melodislinga i snabbt tem­ po och sedan i långsamt, låt eleven välja tempo.

Musikläraren Andreas kom med förslaget att spela upp olika ackord för eleven på piano eller på gitarr i olika ordningsföljd. Låt sedan eleven välja ordningen på ackorden och bygg upp låten från det. Håll er till tre ackord i versen och byt sedan ut ackorden till tre nya i refrängen. För en del elever är tre ackord perfekt antal att välja på, medan det fungerar med fler för andra. Finns det tid och möjlighet för eleven att öva på att spela olika ackord? Lär eleven exempelvis fyra olika ackord som ni sedan övar att spela på 8 takter, exempelvis med ackord­vändan C F G Am.

 

MELODIBANK

Finns det inte möjlighet till att skapa en egen melodi? Ladda ner en melodi från vår Melodibank. Här finner ni allt ifrån kortare melodier där låtar skapas i nuet (se metod 1) till grun­der inom olika genrer, allt från dansband, till pop och rock. Texten kan behöva modifieras lite så att den passar längden på låten.

ATT TÄNKA PÅ TILL INSPELNING 

det går bra att spela in utan att ha tillgång till en inspelningsstudio. Till iPads och datorer tillkommer ofta ett inspelningsprogram som är lätthanterligt. På mobiler finns det också inspelningsmöjligheter. Utöver elevernas sång så kan ni spela in olika ljud och rytmer. Använd fantasin och lyssna till elevens möjligheter och förslag. Här kommer några tan­kar från vår musik­producent Jon Rinneby:

”När eleverna är klara med text, melodi och ackord är det dags för inspelning. Här handlar det om att förverkliga elevernas musika­ liska drömmar. Att genom musiken sätta ton på den känsla eleverna vill förmedla. Det kan röra sig om allt från tema dansband till cirkus­musik med hård­ rocks­inslag eller en stillsam dikt med naturljud. Det är endast fantasin och den som producerar musiken som sätter gränserna. Ett stort hjälpmedel, förutom ett genreöverskridande tankesätt, är tillgången till olika samplings­bibliotek och virtuella instrument med varierande ljud och karaktär. När grunden till inspelningen är klar skickas den tillbaka till eleverna för återkoppling. Det är av yppersta vikt att eleverna känner sig nöjda med resultatet, innan de med lära­ rens hjälp spelar in sång eller röstpålägg.”

på låten.

Kontakta oss

15 + 9 =