föreviga låten

Musikvideos

MUSIKVIDEOS
 

De tekniska möjligheterna att skapa musikvideos är många och innehållet kan självklart variera i det oändliga, men försök att hålla processen enkel och på en nivå som kan engagera eleverna. Här kommer någ­ ra tips från vår videoproducent Jonas Hofvander som filmat och editerat många av projektet Låt med migs elevers musikvideos: Utgå ifrån din egen tekniska förmåga, är du van att filma med t.ex. mobilen, så går det utmärkt att göra det. Är du van vid filmkamera så kan du använda det. Förarbete och planering är väldigt viktigt för att få inspelningen att flyta på bra samt att få klarhet i både vad eleverna vill göra och hur det ska gå till. Gör en storyboard som ni kan utgå ifrån när ni filmar. Fundera gärna igenom i förarbetet om ni t.ex. ska använda några effekter eller grafik när ni redigerar. När det är dags för filmning så avsätt mycket tid så ni inte behöver stressa er igenom varje scen. Försöka att hålla en lugn stämning på inspelningen så att eleverna känner sig trygga. Det kan bli mycket intryck för eleverna, så var tydlig och förklara för eleverna, inför varje moment, exakt vad som ska hända.

Ta gärna ett par olika tagningar per scen så att eleverna får testa att agera på olika sätt. Det viktigaste för att få bra kvalitet när man fil­ mar är att ha bra ljus, speciellt om man filmar med mobiltelefon. Fil­ mar ni inomhus kan det vara bra att filma i ett rum som är upplyst av många fönster. När det kommer till efterarbetet och redigeringen så välj ett program som du känner dig komfortabel med. Har du inte använt något program tidigare kan du t.ex. använda iMovie eller HitFilm. Gör en första klippning av videon och låt sedan eleverna
ge feedback på vad de tycker. Gå sedan tillbaka till det filmade materialet och ändra det som elev­ erna påpekat. På så sätt blir de även delaktiga i klippningen. 

Här kommer några tips från skådespelaren Sofia Bach som skapat musikvideos med många av eleverna:

Det första jag gjorde var att, utifrån elevernas behov, förbereda bildscheman i verktyget ”Widget online”. Schemat blev som en storyboard över vad våra möten skulle komma att handla om och hur vi skulle arbeta fram elevernas musikvideos. Våra möten började alltid med att vi träffades och lyssnade på elevernas låtar för att återkoppla till syftet med våra möten. Jag visade också olika musikvideos för eleverna för att väcka deras lust. Vi tittade på olika eftereffekter som eleverna kunde använ­da i sina videos. Vi granskade olika bilder på artister och livsstilar, kläder, smycken, mil­jöer, danser etc. för att inspireras i arbetet. Eftersom deltagarna kan ha svårigheter att förstå förloppet samt att vissa elever har tal­ och språksvårigheter så är nog mitt främsta tips att använda just olika typer av bildmaterial för att förklara ett förlopp. Inför själva inspelningarna hade jag gjort individuella scheman till alla elever samt bildmanus över de olika tagningarna som skulle göras. Bildmanuset kunde innehålla allt från fiktiva bilder som bildstöd, till Widget online eller vanliga foton.

Kontakta oss

9 + 14 =